Angelhardt Farm

Huacaya Open Female

ARI# 30630567   D.O.B. 8/7/2006 (16 yrs)
Huacaya, Female| Medium Fawn, Full Peruvian

ARI# 35183501   D.O.B. 5/26/2015 (8 yrs)
Huacaya, Female| True Black

ARI# 35223559   D.O.B. 9/2/2013 (9 yrs)
Huacaya, Female| Light Brown, Full Peruvian

ARI# 31472517   D.O.B. 6/23/2008 (14 yrs)
Huacaya, Female| Light Fawn, Full Peruvian

ARI# 30518933   D.O.B. 7/4/2008 (14 yrs)
Huacaya, Female| White, Full Peruvian, Proven

ARI# 985120027686894   D.O.B. 6/13/2006 (16 yrs)
Huacaya, Female| Dark Brown, Full Peruvian

ARI# 31472159   D.O.B. 10/8/2008 (14 yrs)
Huacaya, Female| White, Full Peruvian

ARI# 31974554   D.O.B. 3/25/2012 (11 yrs)
Huacaya, Female| Light Fawn, 7/8 Peruvian, 1/8 Chilean

ARI# 35183532   D.O.B. 6/28/2016 (6 yrs)
Huacaya, Female| White, 3/4 Peruvian, 1/8 Chilean

Huacaya Male

ARI# 35183525   D.O.B. 9/24/2015 (7 yrs)
Huacaya, Male| Light Silver Grey, Full Peruvian

ARI# 35183518   D.O.B. 7/26/2015 (7 yrs)
Huacaya, Male| Bay Black, Full Peruvian

ARI# 31749596   D.O.B. 6/24/2010 (12 yrs)
Huacaya, Male| Light Fawn, Full Peruvian

ARI# 31472166   D.O.B. 8/10/2009 (13 yrs)
Huacaya, Herdsire (Male)| White, Full Peruvian, Proven